چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنوانکارگاه پاسخ به شبهات قرآنی زن، خانواده، حجاب و عفاف
تاریخ1399/10/24
توضیحات

سامانه دانشگاه هوشمند
کارگاه پاسخ به شبهات قرآنی زن، خانواده، حجاب و عفاف
شناسه کلاس 8070b6a
گذرواژه 1399
تاریخ برگزاری 1399/09/26
ساعت برگزاری 17:00:00
https://daanaan.daan.ir

فایل 
تعداد بازدید62
دی ان ان