ﺳﻪشنبه ، 30 دی ، 1399
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنواننماز و خانواده
تاریخ1399/09/24
توضیحات

کارگاه نماز و خانواده

سامانه دانشگاه هوشمند
شناسه کلاس 319c1ce
گذرواژه 1399
تاریخ برگزاری 1399/09/24
ساعت برگزاری 10:30:00
https://daanaan.daan.ir

فایل 
تعداد بازدید57
دی ان ان