چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
عنوانزمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399
تاریخ1399/06/19
توضیحات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

با توجه به آخرین تغییرات اعلامی در زمانبندی سامانه آموزشیار ، زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1399-1400 به شرح ذیل می باشد:

ورودی های 96 و ماقبل : از ساعت 8 صبح الی 14   جمعه 21 شهریور ماه و همچنین ساعت 22 همان شب الی 6 صبح روز بعد

ورودی های 97 به بعد  : از ساعت 8 صبح الی 14   شنبه  22 شهریور ماه و همچنین ساعت 22 همان شب الی 6 صبح روز بعد

فایل 
تعداد بازدید107470
دی ان ان